Ok Plus

En opgave hos OK, der omfattede opgradering af alarm, adgangskontrol og videoovervågning på over 140 selskabsejede servicestationer, medførte følgende udtalelse:

Det kan godt være, at andre kan lave det, Nokas gør. For mig gør hele deres dokumentationssystem og rådgivning bare en forskel. De har styr på hver eneste stump, de bruger. Alting bliver logget, så vi kan få et overblik, og det er over-
skueligt. De er gode til at fortælle om konsekvenser og muligheder.

For eksempel er vi kørt videre med et eksisterende system, som er koblet op på en ny platform, og nogle steder har vi også fået nye installationer. Jeg vurderer, at de ligger højt fagligt – både administrativt og udførende.

Jeg oplever, at der en god ånd i virksomheden. De snakker sammen og informerer hinanden. Der er et godt internt kommunikationsflow. Jeg føler, at de kommer godt ud af det med hinanden – både med alvor og humor. Det virker som om, de er glade for at gå på arbejde. Og så er de bare dedikerede til det, de gør - og gør håndværksmæssigt et godt stykke arbejde. 

En vigtig årsag til vores valg er, at Nokas er fysisk repræsenteret på Sjælland. Man lærer de folk, der kommer ud, at kende. Og så kan de jo bare gå ud i deres biler og arbejde direkte i systemet. Deres fleksibilitet betyder også noget.

Brænder det på på Sjælland, så henter de bare folk fra Aarhus-afdelingen. De er gode til at rykke hurtigt ud med en stor styrke, fordi afdelingerne kan trække på hinanden, og jeg kan ikke mindes, at jeg har oplevet leveranceproblemer fra
deres leverandører.

Mads Christian Mogensen, projektleder, bygningsingeniør, OK